Decentrale Politiemuziek

Decentrale Politiemuziek

Binnen de politie wordt al vele jaren enthousiast muziek gemaakt. Op dit moment zijn er 17 koren, ensembles en orkesten op verschillende locaties in Nederland actief. Deze locaties zijn vooral ‘door de historie’ bepaald; sommige gezelschappen bestaan al meer dan 100 jaar.

De decentrale politiemuziekgezelschappen bestaan uit een kern van politiemensen in actieve dienst, aangevuld met enthousiaste burgermuzikanten en zangers die de politie muzikaal ondersteunen. Alle burgerdeelnemers worden door de Nationale Politie taakgericht aangesteld en beëdigd als ‘Politievrijwilliger in de Ondersteuning-Muziek’.

Alle muziekgezelschappen zijn zg. zelfstandige rechtspersonen (Vereniging of Stichting). Binnen de Nationale Politie zijn de muziekgezelschappen onderling verbonden in de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN).

De Stichting Politiemuziek Nederland behartigt de belangen van de muziekgezelschappen, bewaakt het muzikaal- en representatief niveau en draagt namens de Korpsleiding zorg voor de financiële ondersteuning.
Het Stichtingsbestuur wordt voorgezeten door de landelijk portefeuillehouder politiemuziek, hoofdcommissaris Gery Veldhuis, politiechef van de Eenheid Noord-Nederland.

Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het Bureau Politiemuziek Nationale Politie. Het bureau is bereikbaar via het mailadres: bureau@politiemuziek.nl

De Stichting Politiemuziek Nederland is ingeschreven in het Handelsregister onder
het KvK-nummer 70895309

Informatie over de verschillende politie muziekgezelschappen én over hun optredens vindt u op de respectievelijke eigen websites. Een overzicht van alle muziekgezelschappen en een link naar hun website vindt u op de pagina ‘Muziekgezelschappen’ van deze website.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.