Decentrale Politiemuziek

Decentrale Politiemuziek

Binnen de politie wordt al vele jaren enthousiast muziek gemaakt. Op dit moment zijn er 18 koren, ensembles en orkesten op verschillende locaties in Nederland actief. Deze locaties zijn vooral ‘door de historie’ bepaald; sommige gezelschappen bestaan al meer dan 100 jaar.

De decentrale politiemuziekgezelschappen bestaan uit een kern van politiemensen in actieve dienst, aangevuld met enthousiaste burgermuzikanten die de politie muzikaal ondersteunen.

Alle muziekgezelschappen zijn zg. zelfstandige rechtspersonen (Vereniging of Stichting). Binnen de Nationale Politie zijn de muziekgezelschappen onderling verbonden in de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN).

De Stichting Politiemuziek Nederland behartigt de belangen van de muziekgezelschappen, bewaakt het muzikaal- en representatief niveau en draagt namens de Korpsleiding zorg voor de financiële ondersteuning.
Het Stichtingsbestuur wordt voorgezeten door de landelijk portefeuillehouder politiemuziek, hoofdcommissaris Gery Veldhuis, politiechef van de Eenheid Noord-Nederland.

Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door een muziekbureau. Het bureau is bereikbaar via het mailadres: bureau@politiemuziek.nl

De Stichting Politiemuziek Nederland is ingeschreven in het Handelsregister onder het KvK-nummer 70895309

Informatie over de verschillende politie muziekgezelschappen én over hun optredens vindt u op de respectievelijke eigen websites.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.